Uppgifterna för Rossbols Byalag är att leda och samordna arbetet i byn framför allt vad gäller de gemensamma anläggningarna som väg, vatten, gatlyse, föreningshuset och badplatsen. Styrelsemöten hålls regelbundet under året och årsmöte hålls i mars eller april månad.

Styrelsen bevakar också Rossbols intressen gentemot kommunen och övriga myndigheter. Den initierar och följer nya projekt såsom bredbandsutbyggnaden. Den sköter också byalagets finansiering genom att söka bidrag av olika slag och hantera avgifterna för de olika anläggningarna i byn. Vidare deltar styrelsen i olika möten som arrangeras av kommunen eller andra föreningar.

Har du frågor eller idéer om vad som bör göras i byn, kontakta någon i styrelsen så kan vi tillsammans jobba vidare med att göra Rossbol ännu bättre.

Byalaget

Ett kort informationsblad om Rossbol by och byalaget kan ni hämta på denna länk.

Styrelsen för Rossbols byalag består under verksamhetsåret 2017 av:
 • Margareta Ekberg Jonsson, ordförande, 070 - 328 22 21
 • Gunbritt Nilsson, vice ordförande, 070 - 695 21 36
 • Anette Wickman, 073 - 830 20 03
 • Henrik Wikström, 070 - 548 33 96
 • Martin Lindström, 070 - 644 07 47
 • Dan Björklund, 070 - 349 51 28
 • Maj Gruen Danielsson, ersättare, 070 - 043 60 47
 • Stefan Holmbgren, ersättare, 070 - 525 68 53
Kassör:
 • Petra Örjegren, Stabilisator
Valberedning:
 • Gertrud Olauzon, sammankallande, 070 - 354 29 41
 • Maja Kettunen, 063 - 75 20 47
Revisorer:
 • Martin Olauzon, 070 - 238 48 78
 • Börje Nilsson, ersättare, 070 - 782 94 85
Vägkommitté:
 • Dan Björklund, 070 - 349 51 28
 • Henrik Wikström, 070 - 548 33 96
Vattenkommitté:
 • Bernt Nilsson, 070 - 625 21 36
 • Sven-Arne Jonsson, 070 - 663 07 43
Festkommitté:
 • Lena Lindström, 073 - 059 58 81
 • Anette Wickman, 073 - 830 20 03
Föreningshuset - skötsel och bokningar:
 • Göran Hjalmarsson, 072 - 736 36 59
 • John Pettersson, 070 - 322 89 63
Hemsidesansvarig: