bilder

(tomt än så länge)

övrigt

(tomt än så länge)

historia

Denna sida innehåller texter, bilder och andra dokument som är av historiskt intresse. Nytt material läggs ut här kontinuerligt.

Byanamnat Rossbol skall enligt Aksel Lindström ha uppkommit genom att det i urminnes tider här uppfötts relativt små hästar, som benämnts Rosshästar. Tillsammans med den gamla benämningen bol skulle byanamnet Rossbol ha uppstått.

En annan teori kommer från Bo Eddie Rossbol. Ordet ross kan vara så gammalt som från vikingatid, då hästar benämndes Ross, med sitt namne på Gotland där de kallades för Russ. Ganska snarlikt eller hur? Ändelsen bol har olika betydelse var man befinner sig i Sverige. I småland är ett bol en halvsur hage medan i andra delar av Sverige betyder det skyle (enklare stall).
Frågan är om byn fått sitt namn efter hästen eller hästen namnet efter byn?

åkerdelning 1759

År 1759 skedde en åkerdelning i Rossbol by. Hela dokumentet finns under Dokument i högermenyn.

karta 1869

Rossbols by före laga skiftet år 1869.

portarna

En av Rossbols byportar hittades på 1950-talet. Aksel Lindström ritade in den i en tänkt omgivning.